mapa Polski logo CitrusGIS

Morawica Krzyżówka
Bus station
mMapa.pl

mapa Polski język angielski mapa Polski język niemicki mapa Polski język polski

Reklama

Morawica Krzyżówka on the map

Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, Coordinates GPS: 19.7494 50.0801.


Morawica Krzyżówka - Przystanek mpk Kraków
Rozkład jazdy/Timetable


There are objects close to Morawica Krzyżówka:
Morawica Krzyżówka

Distance: 86m, Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Morawica Krzyżówka

Distance: 124m, Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Morawica Krzyżówka

Distance: 177m, Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Działka Liszki - województwo małopolskie

Distance: 391m, Category: Adds real estates, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Morawica Cmentarz

Distance: 507m, Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Morawica Cmentarz

Distance: 591m, Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Działka Liszki - województwo małopolskie

Distance: 872m, Category: Adds real estates, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Poczta FUP Liszki (Morawica Morawica 11)

Distance: 904m, Category: The Post Office, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Morawica

Distance: 926m, Category: Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.

Działka Morawica - województwo małopolskie

Distance: 951m, Category: Adds real estates, county: krakowski, coordinates GPS: 19.7494 50.0801.


Weather near to Morawica Krzyżówka:
Bielsko-Biała Weather:

weather Bielsko-Biała Temperure: 8 °C, Precipitation: 0.0

Kraków Weather:

weather Kraków Temperure: 5 °C, Precipitation: 0.0

Nowy Sącz Weather:

weather Nowy Sącz Temperure: 8 °C, Precipitation: 0.0

Katowice Weather:

weather Katowice Temperure: 5 °C, Precipitation: 0.0Morawica Krzyżówka in other languages:
Morawica Krzyżówka+Bus/Tram stations MPK Kraków Cracow
Morawica Krzyżówka+Haltestellen MPK Kraków Krakau
Morawica Krzyżówka+Przystanki komunikacji miejskiej MPK

Map of Poland

Interactive map of Poland and whole world is the new project which has been build only with opensource projects. There was used online sources with no limitations of use (licence). There are GIS data sources, free maps, applications opensourceGIS. Fill invited to get to producer of interactive maps. mMapa is still developing project. There will be new functionalities soon WebMapping, Web-GIS and new mapsources. We invite you to share with us with your opinions about interaktive polish map. Be patient becouse of our new start.
CitrusGISCitrusGIS

There are currently three language versions:
Polska wersja - Mapa Polski
Deutsche Wersion - Karte von Polen
English version - map of Poland

Internetowy Serwis Udostępniania Numerów Ksiąg Wieczystych
www.geostrada.com
PostGIS vs Oracle Spatial - benchmark - Test pokazujący przygniatającą przewagę produktu Opensource
Mapa Krakowa

 1. You are obligated to translate this terms of use, rules and restrictions into your own language. If you don't understand this text you should close this website.
 2. Dostęp do portalu jest bezpłatny.
 3. Użytkownicy mają obowiązek przeczytać i zrozumieć niniejsze wrunki korzystania z serwisu mMapa.pl zanim rozpoczną korzystanie z jego funkcjonalności
 4. Korzystając z oprogramowania, funkcjonalności oraz usług, użytkownik zgadza się na niniejsze postanowienia.
 5. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którym kolwiek punktem tego regulaminu, prosimy o natychmiastowe zamknięcie portalu.
 6. Wszelkie dane i mapy umieszczone w serwisie są danymi pochodzącymi z otwartych źródeł danych w szczególności opartych na licencjach opensource oraz danych użytkowników, którzy dobrowolnie zgodzili się na umieszczenie swoich informacji w portalu oraz na mapie.
 7. Podczas korzystania z mapy są Państwo obowiązani do przestrzegania praw osób trzecich
 8. Mogą Państwo korzystać z mapy w sposób zgodny z obowiązującym prawem w szczególności z dyrektywą Europejską INSPIRE oraz przepisami implementującymi.
 9. Zabronione jest umieszczanie treści: wprowadzających w błąd, niezgodnych z rzeczywistym stanem, niedozwolonych przepisami prawa, wulgarnych, obraźliwych, erotycznych, naruszających prawa osób trzecich.
 10. Dane umieszczane są przez użytkowników serwisu. W związku z tym administrator Internetowej Mapy nie ponosi odpowiedzialności za treść danych oraz nie daje żadnej gwarancji w związku z umieszczeniem danych w bazie.
 11. Administrator może usunąć obiekt z mapy oraz zablokować adres sieciowy użytkownika bez podania uzasadnienia.
 12. Funkcja dodawania obiektów na mapę udostępniana jest tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, testowych, społecznościowych i demonstracji technologii. Jakiekolwiek roszczenia cywilno-prawne co do treści nie mogą mieć miejsca.
 13. Niniejszy portal mapowy nie jest podmiotem pośredniczącym w umowie najmu nieruchomości w myśl przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.00.46.543 z późniejszymi zmianami). Umieszczanie informacji o lokalach przez użytkowników portalu służy tylko i wyłącznie przeprowadzaniu testów oprogramowania.
 14. Administrator nie udziela żadnych gwarancji ani poręczeń oraz nie odpowiada za prawdziwość umieszczanych na Mapie treści.
 15. Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 26/06, 06/07.
 16. Wszelcy użytkownicy portalu przyjmują do wiadomości i akceptują, że za wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, fotografie, grafikę, wiadomości i inne materiały wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której ta Treść pochodzi.
 17. Nie bierzemy na siebie obowiązku sprawdzania, filtrowania, odrzucania, modyfikacji bądź przenoszenia jakiejkolwiek treści umieszczone w portalu mmapa.pl.
 18. Korzystając z tej strony ponosisz pełną odpowiedzialność za własne zachowanie oraz wszelką treść tworzoną, przesyłaną lub wyświetlaną podczas korzystania z niniejszego portalu.
 19. Użytkownikowi portalu mmapa.pl pozwala się korzystać z portalu wyłącznie do takich celów dla których funkcje te zostały stworzone, w szczególności, które są legalne, stosowne i zgodne z niniejszymi postanowieniami oraz wszelkimi obowiązującymi zasadami, przepisami prawa.
 20. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych czynności zakłócających działanie usług niniejszego portalu lub serwerów.

Did not find object on map? - put it yourself!

To put a new object on map follow this instructions:
1) click on the map in place where the object is located,
2) describe object in the form,
3) receive the email.

Enetring the objects on the map of Poland is free of charge!

The word which you enter by describing your object are used in text search engine above the map.

?> INformacje kontent